• Ring til os på: 44 68 07 77

    Termografering

    Vi tilbyder termografering

    Hos SK El & Teknik A/S tilbyder vi termografering af bl.a. el-forsyningstavler og styretavler.

    Med infrarøde optagelser af jeres el-anlæg kan vi identificere fejl, mangler og overbelastede områder.

    Efterfølgende kan problemområderne repareres, hvilket reducerer risikoen for uheld, dyre driftsstop og brand.