• Ring til os på: 44 68 07 77

  Garantiordning

  Garantiordning hos SK El & Teknik

  SK El & Teknik A/S er medlem af Tekniq, og du er som kunde derfor dækket af garantiordningen.

  Her er hvad Tekniq skriver om ordningen:

   

  TEKNIQ installatører er dækket af en garantiordning

  Hvis du benytter dig af el- og vvs-virksomheder, der er medlem af TEKNIQ, er du dækket ind af en garantiordning. Garantiordning for at sikre en klage over et medlem ikke er forgæves.

  Får du medhold i ankenævnet, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms.

  Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen.

  Garantiordningen dækker kun arbejde, der er udført af el- og vvs-installatører, der er medlem af TEKNIQ.

  Garantiordningen dækker ikke klager over elinstallationsrapporter.

  Læs mere på www.tekniq.dk

  SK El & Teknik A/S’s medlemsnummer er: 70554